ოდა - წითელი ოჯალეში 2019

37

გაზიარება:

ოჯალეში 2019

10,5%

წითელი, მშრალი ქვევრის ღვინო

მარტვილი, სამეგრელო

ფასი
37
ნანახია
27