ოდა - ორბელური ოჯალეში 2019

37

გაზიარება:

ოჯალეში 2019

11,5%

წითელი, მშრალი ქვევრის ღვინო

ორბელი, სამეგრელო

ფასი
37
ნანახია
41