საამური - პოლიფონია

45

გაზიარება:

417 ქართული ენდემური ჯიში 2020

12%

მსუბუქი წითელი, მშრალი

ტიბაანი , კახეთი.
 


 

 

ფასი
45
ნანახია
41